Program

Bild

Lycka till alla ni som anmält er. Här hittas programmet för SM 2008.


Nu kör vi!

Onsdag 3 september
12:00-22:00 SM-campingen på Skutberget öppnar. Personal från Värmlands hundenhet finns på plats.
---  
Torsdag 4 september
08:00 SM-kansliet öppnar. Plats tävlingsarenan,
Skutberget.
08:00-12:00 Utlämning av nummerlappar till alla tävlande m.m.
11:00 Domarmöte
12:30 Information till alla tävlande. Plats tävlingsarenan.
14:00

Samling inför avresa till kortege och invigning.

Plats: Stora parkeringen, Skutberget.

14:30 Samåkning ska ske. Avresa till Karlstad Centrum. Parkering: Sandgrund.
15:30 Avmarsch kortege från Sandgrund genom Karlstad
Centrum.
16:00 Invigningsceremoni – Stora torget, Karlstad.
Landshövding Eva Eriksson inviger.
16:30 Efter avslutad invigningsceremoni sker enskild
återresa till tävlingsarenan, Skutberget.
17:30 Första platsliggning.
19:30 Kamratafton
   
Fredag 5 september
08:00-17:00 Tävlingsdag Skutberget - Lydnad och saksök.
Spår och räddningssök på annan plats..
18:00 Hundförarförbundets årsmöte.
 
Lördag 6 september
09:00-17:00 Tävlingsdag på Skutberget - Lydnad och saksök.
Spår och räddningssök på annan plats.
19:00 Bankettstart
 
Söndag 7 september
09:00-15:00

Tävlingsdag på Skutberget. Skyddsmoment för skydds-
hundar - omvänd placeringsordning.

Saksök för spårhundar – omvänd placeringsordning.

15:00, ca Prisutdelning och avslutning.
Prisutdelare länspolismästare Ulrika Herbst.