Kontakt

Bild

Har du några frågor?

Kontakta någon ur tävlingsorganisationen via telefon eller GroupWise:


SM-ansvarig

Christer Lööf, 054-14 53 03, 070-609 87 18


Tävlingsansvarig

Stefan Haster, 054-14 51 15, 0730-78 77 88


Ansvarig kansli

Kerstin Aspåker, 070-631 41 50


Du kan även skicka extern e-post till hundenhetens funktionsbrevlåda;

e-postadress: hundenhet.varmland[snabel-a]polisen.se